Formy wtryskowe

Wpisy

 • niedziela, 20 lipca 2014
  • Obróbka skrawaniem

   Obróbka skrawaniem (w tym obróbka konwencjonalna, czy też obróbka CNC) polega na usunięciu z obrabianego elementu pewnej jego warstwy o sprecyzowanej grubości, w celu uzyskania odpowiedniego kształtu detalu. Oddzielaną warstwę materiału nazywa się naddatkiem i usuwa się ją za pomocą klinowego ostrza narzędzia. Obróbka skrawaniem umożliwia narzędziu maszyny takiej jak np. tokarka przesuw względem obrabianego detalu z odpowiednio dobraną prędkością. Proces ten wywiera nacisk na obrabiany element, w następstwie którego obrabiany detal podlega odkształceniom sprężystym i plastycznym materiału w wyniku czego wiązanie cząsteczkowe zostaje przerwane, następuje oddzielenie materiału (naddatku) w formie wióra.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Obróbka skrawaniem”
   Tagi:
   Autor(ka):
   skrawtech
   Czas publikacji:
   niedziela, 20 lipca 2014 17:15
 • poniedziałek, 10 marca 2014
 • niedziela, 09 marca 2014
  • Formy wtryskowe

   Formy wtryskowe do tworzyw sztucznych

    

   Formy wtryskowe - SKRAWTECH

   Zaprojektowana i wykonana forma wtryskowa jest specjalistycznym narzędziem przemysłowym, które podczas użytkowania narażone jest na działanie wielu różnych warunków pracy oraz czynników, występujących podczas procesu wprowadzania (wtryskiwania) płynnego, gorącego tworzywa do wnętrza formy wtryskowej (tak zwanych gniazd formujących). Największe obciążenia, na które narażona jest forma wtryskowa to duża temperatura - wprowadzanego do wewnątrz formy płynnego tworzywa oraz wysokie ciśnienie.

   Najważniejszą funkcją form wtryskowych jest zadanie uformowania określonego kształtu wyrobu, na wzór oraz kształt gniazd formujących.

   Formy wtryskowe

   Oprócz idealnie zachowanego kształtu wytworzonego elementu, formy wtryskowe muszą zapewnić szybkie i jednocześnie równomierne odprowadzenie ciepła od wprowadzanego do formy gorącego tworzywa.

   Z racji że formy wtryskowe wykorzystywane są w warunkach przemysłowych, przy produkcji bardzo często dużych partii elementów, bardzo ważnym parametrem od strony technicznej jest możliwość szybkiego usuwania wyprasek (wyrób gotowy, powstały na skutek procesu prasowania w warunkach wysokiej temperatury i dużego ciśnienia).

   Układy funkcjonalne form wtryskowych składają się między innymi z takich elementów jak: gniazdo formujące, układ wlewowy, układ chłodzenia, układ którego zadaniem jest wypychanie wypraski, elementy prowadzące, obudowa.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Formy wtryskowe”
   Tagi:
   Autor(ka):
   skrawtech
   Czas publikacji:
   niedziela, 09 marca 2014 12:25